Fotorelacja z Zawodów otwarcia strzelnicy USKS GROM

W dniu 30.11.2019r. odbyło się Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią oraz zawody strzeleckie związane z otwarciem strzelnicy USKS GROM.

W konkurencji pistolet sportowy kobiet, pierwsze miejsce zajęła Paulina Świstek przed Olgą Grudzińską-Kamiennik i Aleksandrą Skibniewską. W pistelecie sportowym mężczyzn pierwsze miejsce zajął Michał Firlej, przed Łukaszem Czarnuchem i Michałem Kubikiem.

Oba wydarzenia kończą projekt Rewitalizacji obiektu przedwojennej strzelnicy w m. Sławnie, realizowanego w ramach Programu Marszałkowskiego - Społecznik na lata 2019-2021, którego finalnym efektem jest powstanie w pełni funkcjonalnej i wyposażonej w drewniane elementy infrastruktury strzelnicy sportowej pozwalającej na strzelania na dystansie do 100m.

Przypomnijmy, że pierwotnie projekt dotyczył byłej strzelnicy umiejscowionej przy obwodnicy Sławna, lecz w trakcie jego realizacji pojawiły się poważne problemy z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew i w związku z ryzykiem nieuzyskania pozwolenia przed zakończeniem projektu oraz koniecznością zwrotu środków, zarząd Klubu zwrócił się do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie - operatora Programu Społecznik - o możliwość przeniesienia realizacji projektu na inną, opuszczoną strzelnicę w pobliżu Sławna. Pomimo, że wniosek o wycinkę drzew został złożony w czerwcu 2019r. i spełnieniu wszystkich wymagań ponad wymaganą konieczność (uzyskanie warunków zabudowy, konsultacje z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w Szczecinie, konsultacje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oddział w Złocieńcu i w Koszalinie) nadal nie uzyskaliśmy pozwolenia na wycinkę drzew i gdyby nie inny obiekt, który mogliśmy zrewitalizować, pozyskane środki byłyby utracone bezpowrotnie...

Obiekt strzelnicy mógł powstać dzięki współfinansowaniu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pn. "Program Społecznik na lata 2019-2021", środków własnych Klubu oraz sponsorom: Jerzemu Chodaniowi, Nadleśnictwu Sławno, Producentowi Siatki - Sławomirowi Huleckiemu z Włynkowa k. Słupska, Fimie Ogólnobudowlanej GB Bernard Gutowski ze Sławna, P.P.H.U. Lemar Mariusz Zdzitowiecki z Warszkówka, firmie EMI Radosław Babiarz ze Sławna, Centrum Budowlano Narzędziowemu "U Śmiecha" ze Sławna, firmie Caldrew Ewelina Boros ze Sławna, firmie Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o. ze Sławna oraz wolontariuszom.