Kontakt

 

Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy GROM

Wpis do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej w Starostwie Powiatowym Sławno
w dziale Stowarzyszeń Kultury Fizycznej pod pozycją 66/2015

Wpis do ewidencji klubów strzeleckich prowadzonej przez
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego w Szczecinie
pod numerem 5/2016 (uchwała Zarządu 5/2016)

76-100 Sławno
ul. Koszalińska 52F

tel.: +48 500 547 999

REGON 361669031
NIP 4990653104

Nr rachunku bankowego:
BGŻ BNP Paribas
75 2030 0045 1110 0000 0409 8460
 
W przypadku darowizn prosimy o podanie w tytule
przelewu szczegółowego przeznaczenia darowizny:
 
Ogólna Działalność Klubu
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
 
Wsparcie sekcji sportów siłowych i Zbigniewa Strzeleckiego
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE - SEKCJA SPORTÓW SIŁOWYCH

Koszty związane ze strzelnicą klubową
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE - STRZELNICA