Oddaj głos na Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Sławieńskiego!Pojawiła się kolejna szansa na odnowienie przedwojennej strzelnicy przy obwodnicy m. Sławna! Mieszkańcy powiatu sławieńskiego mogą wyrazić swoje poparcie dla projektu przygotowanego przez Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy GROM ze Sławna w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich na rok 2021, którego projekt pn. Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Sławieńskiego zyskał akceptację komisji konkursowej i przeszedł do fazy głosowania mieszkańców.

W ramach projektu,  w maju i czerwcu 2021r. zostaną zorganizowane: bezpłatne szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią i zawody strzeleckie wyłaniające powiatowych mistrzów strzelectwa z podziałem na pocżątkujących, średniozaawansowanych i zawodników z licencjami PZSS. Na potrzeby realizacji projektu, zostanie zaadoptowana przedwojenna strzelnica przy obwodnicy m. Sławna. Teren zostanie ogrodzony, poprawione zostaną wały i zakupione wyposażenie.

Aby projekt mógł otrzymać finansowanie, niezbędne jest poparcie mieszkańców!

Aby oddać swój głos, należy wejść na stronę:

https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/Glosuj

wpisać imię, nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail, a następnie z listy Powiat zamieszkania wybrać powiat sławieński i zaznaczyć projekt Uczniowskiego Strzeleckiego Klubu Sportowego GROM. Można oddać jeden głos na zadanie powiatowe i trzy głosy na inne, wybrane zadania regionalne. Następnie należy zaznaczyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień do udziału w głosowaniu, potwierdzeniu, że nie jesteśmy robotem i nacisnąć przycisk Oddaj głos. WAZNE! Można głosować tylko raz i konieczne jest potwierdzenie oddanego głosu poprzez kliknięcie w link w wiadomości wysłanej na podany w formularzu adres e-mail. Niektóre serwisy pocztowe, np. wp.pl blokują możliwość kliknięcia ze względów bezpieczeństwa i taki link należy skopiować i wkleić do nowego okna przeglądarki.

Głosować można TYLKO do 12.12.2020r., a wyniki zostaną ogłoszone 11.01.2021r.