Składki członkowskie USKS GROM w 2021r.

Zarząd USKS GROM informuje, że w 2021r. składki członkowskie nie ulegają zmianie i niezmiennie od założenia Klubu wynoszą zaledwie 24zł rocznie, czyli 2zł miesięcznie.

Wolą członków założycieli Klubu był niekomercyjny charakter stowarzyszenia i ukierunkowanie na rozwój osobisty swoich członków poprzez wzajemną pomoc i wspólne działanie. Niskie stawki członkowskie z założenia miały stanowić nieznaczące w rocznym budżecie sumy, zachęcając do płatności w terminie i nierezygnowania z członkostwa w przypadku zmian życiowych prowadzących do trudności w realizacji pasji sportowych...

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków uczestników i członków zwyczajnych o uregulowanie składek członkowskich do końca stycznia 2021r. (zgodnie z Uchwałą nr 3 Zarządu Klubu USKS GROM z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat członkowskich), z którą można się zapoznać poniżej.

Wpłaty należy wnosić na rachunek bankowy:

BGŻ BNP Paribas
75 2030 0045 1110 0000 0409 8460
tytułem: Imie Nazwisko składka członkowska 2021.