Trenujemy z Dominikiem Górskim

  

W dniach 19-21 lipca 2019 na strzelnicy Battlefield w Malechowie odbyło się szkolenie strzelckie IPSC z Dominikiem Górskim - obecnie najwyżej klasyfikowanym zawodnikiem IPSC w Polsce (Classic Division), wicemistrzem Polski, członkiem kadry narodowej oraz instruktorem MISSIA (Master International Shooting Safety Instructors Association), Chief Range Officerem IPSC - sędzią klasy 1, egzaminatorem NROI IPSC Region Polska i trenerem przygotowania motorycznego.

Uczestnicy szkolenia przeszli kompleksowe szkolenie od technik fundamentalnych (przepisy, postawa, szybkie złożenia do strzału, techniki dobycia, przeładowania), poprzez zaawansowane techniki przyspieszania strzelania bez utraty celności (kontrola podrzutu w szybkich dubletach, szybka zmiana punktu celowania, technika strzelania do celów metalowych), aż do przygotowania do egzaminu kompetencyjnego i nabycia uprawnień sędziowskich IPSC.

USKS GROM reprezentował nasz zawodnik, który pozytywnie zdał egzamin kompetencyjny uprawniający do udziału w zawodach level 3 (ogólnopolskie) i wyższych oraz egzamin sędziowski IPSC. Gratulujemy!