USKS GROM na Walnym Zjeździe Delegatów ZZSS 2019

W dniu 28 września 2019r. przedstawiciele USKS Grom reprezentowali wolę Klubu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które odbyło się w Ośrodku Strzeleckim w Pucicach koło Szczecina. 

USKS Grom od 2016r. jest członkiem Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego aktywnie biorąc udział w działalności Związku. Co najmniej raz w roku odbywa się Walne Zgromadzenie, które jest najwyższą władzą związku, a przedstawiciele Klubu uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Wrześniowe Zgromadzenie miało głównie charakter sprawozdawczy. Swoje sprawozdania okołoroczne prezentowali: Prezes Związaku, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Koordynator ds sportu dzieci i młodzieży, Przewodniczący Kolegium Sędziów. Do najważniejszych uchwał podjętych podczas Zgromadzenia należo zobowiązanie Zarządu do stworzenia platformy do wymiany propozycji zmian statutu Związku i przygotowanie propozycji nowego statutu oraz zobowiązanie Kolegium Sędziów do opracowania nowego regulaminu.